Coinsafe – gửi tiết kiệm OneCoin là gì?

Coinsafe là một hình thức đầu tư trong OneCoin, giúp Bạn nhận về khoản lợi nhuận bằng số Coin dựa trên kì hạn đem Coin gửi tiết kiệm.

Đặc điểm Coinsafe OneCoin?

✓ Phải gửi tiết kiệm toàn bộ số Onecoin hiện có trong tài khoản, không cho gửi nhỏ lẻ.
✓ Vẫn có thể dùng Coin mua hàng trên trang DealShaker
✓ Trả lãi suất bằng Onecoin

✓ Có các kì hạn gửi với mức lãi suất cố định.
12 tháng – lãi suất 10%
18 tháng – lãi suất 11%
24 tháng – lãi suất 12%
Ngày cuối cùng của mỗi kì hạn gọi là ngày đáo hạn và bạn sẽ nhận về khoản lợi nhuận đã đem gửi tiết kiệm

Có nên gửi tiết kiệm Onecoin hay không?

Bạn chỉ nên gửi tiết kiệm trong trường hợp:
– Xác định số OneCoin là để dành, không có nhu cầu mua bán, giao dịch hay dùng đến trong 1- 2 năm tới
– Mục đích để đầu tư, nhận lợi ích kép dựa trên việc gia tăng số lượng OneCoin sở hữu và giá trị đồng Coin tăng theo thời gian.

Cách tạo tài khoản Coinsafe – Gửi tiết kiệm

Đăng nhập tài khoản Onecoin trên trang OneLife.eu. Truy cập mục Home>>My Accounts>>CoinSafe để bắt đầu


Creat new coinsafe account: Tạo mới tài khoản gửi tiết kiệm
Coinsafe product: Kì hạn và mức lãi suất
Auto_saving: Tự động gửi tiết kiệm
Sharia-compliant account: (Không cần quan tâm)
Transaction password: Mật khẩu giao dịch – MK2

Tắt coinsafe – gửi tiết kiệm

Đến ngày đáo hạn, trong mục Coinsafe tài khoản OneCoin sẽ xuất hiện nút CLOSE (màu đỏ) để bạn tắt gửi tiết kiệm
Chỉ cần click nút Close >> Ok là Xong

Lưu ý:

Bạn có khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đáo hạn để tắt chức năng tự động gửi Coinsafe (tiết kiệm).
Nếu bạn không chọn Close (Đóng), hệ thống sẽ tự động tạo gia hạn mới cùng khoảng thời gian gửi tiết kiệm cũ của bạn
Bạn không thể tự tắt tính năng tự động gia hạn trong thời gian gửi tiết kiệm.

!!! Chú ý nếu bạn điền Mk02 – mật khẩu giao dịch vào trường trống, bạn đã xác nhận việc tạo tài khoản CoinSafe MỚI.