Bước 01: Truy cập trực tiếp onelife.eu trên thanh địa chỉ web

Lưu ý: Nhà đầu tư OneCoin

– (Không nên gõ tìm kiếm trên Google từ khóa “onelife.eu”, nếu ấn vào kết quả đầu tiên sẽ ra trang web lừa đảo: onelifewallet.eu. Cố gắng truy cập dẫn đến mất email và tài khoản OneCoin)

Bước 02: Đăng nhập vào tài khoản OneLife.eu

  • Username: Điền tên id đăng nhập
  • Password: Điền mật khẩu đăng nhập
  • Nhập mã captcha giống hình
    => Click Login truy cập và quản lý tài khoản OneCoin

Một vài lỗi hay gặp khi đăng nhập tài khoản OneCoin

Login error! Wrong username or password. / Sai tên truy cập hoặc sai mật khẩu
Invalid numbers! Try again / Sai mã xác nhận
Your account is currently frozen. Please contact support or your upline. / Thông báo tài khoản đang bị đóng băng


Trường hợp 1 thời gian dài bạn mới đăng nhập vào tài khoản OneCoin, thấy bắt phải khai báo lại KYC có thể tham khảo hướng dẫn xử lý tại đây