Cần chuẩn bị

01. Mở được tài khoản OneCoin
Nếu không đăng nhập được, bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau: https://shoponecoin.com/dang-nhap-tai-khoan-onecoin/

02. Có Euro trong mục Cash (My wallet)
Đây là bảng phí giai đoạn 2 tập đoàn quy định dành cho những người chuyển đổi blockchain chậm sau giai đoạn 1 (kết thúc ngày 30/09/2023)
– Bạn có 1id thì cần nộp phí 50eu (25eu mới và 25eu cũ)
– Bạn có từ 2id đến 6id thì cần nộp phí 100eu (50eu mới và 50eu cũ)
– Bạn có từ 7id đến 11id thì cần nộp phí 160eu (80eu mới và 80eu cũ)
……………………….
NDT vui lòng mua đủ eu về id/username OneCoin của mình thông qua công ty VNDSK, ShopOneCoin, …..
“Shop Nam bán Eu mới tỉ giá 27,000vnd – Eu cũ tỉ giá 10,000vnd”

Thời hạn chuyển đổi
Đến hết ngày 15/03/2024
Nếu không nộp phí di chuyển, sau này tài khoản sẽ bị giới hạn một số chức năng và rất khó để bán / chuyển nhượng lại cho người khác

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

B1. Đăng nhập tài khoản OneCoin

B2. Chọn id/username có đủ Euro và tiến hành dịch chuyển


Truy cập mục Dashboad (Bảng điều khiển) các bạn sẽ thấy có 02 lựa chọn để đăng kí di chuyển và số tiền tương ứng phải trả

– Pay for all accounts (Trả tiền cho tất cả tài khoản)
– Pay for current account (Trả tiền cho 01 tài khoản hiện tại)
Nam đề nghị lựa chọn nút màu đỏ: “Pay for all accounts” cho nó tiết kiệm. Số tiền trả của mỗi người sẽ khác nhau phụ thuộc vào số tài khoản có trong 01 địa chỉ email. Số tài khoản càng lớn, số tiền phí càng nhiều

B3. Chọn thanh toán

Có 03 phương thức để thanh toán
– 100% Cash Wallet <=> 100% eu mới
– 50% Cash & 50% Reserve Cash <=> 50% eu mới & 50% eu cũ
– %50 Cash & 50% Coins <=> 50% eu mới và 50% Onecoins

Reserve Cash Wallet là eu trong hệ thống cũ (Thời bà Ruja và em trai bà vẫn còn làm chủ tịch).

=> Bài viết này Nam sẽ hướng dẫn mọi người chọn thanh toán bằng hình thức:
“50% Cash / 50% Coins” >> Ấn “Purchase”

Hiện ra một thông báo: “Chờ giao dịch xác nhận”. Ấn “Go to Dashboard” để trở lại giao diện chính “Bảng điều khiển”
(Vì giao dịch xác nhận ONE rất lâu mất vài tiếng, Nam khuyên mọi người sang ngày hôm sau thao tác bước tiếp theo)

B4. Nhấn nút ” Transfer all Accounts” – Dịch chuyển tất cả tài khoản

Bạn sẽ nhận được thông báo Transfer in progress (Đang trong quá trình dịch chuyển).

>> Vậy là XONG, bạn vào mục tất cả tài khoản sẽ thấy dòng chữ “Transfer in Progress” nghĩa là “Đang tiến hành dịch chuyển”
ONE trong tất cả tài khoản sẽ bị trừ hết và sau 1-2 ngày sẽ về lại. Dịch chuyển xong, các tài khoản sẽ hiển thị “Transfer Complete”