Cách lấy lại mật khẩu tài khoản OneCoin – OneEcosystem

B1. Truy cập đường link: https://portal.oneecosystem.eu/auth/login 
– Click chọn dòng chữ quên mật khẩu: Forgot your password?

– Nhập địa chỉ email và ấn Submit

– Xuất hiện thông báo màu xanh “Bạn nhận được 1 email kèm theo hướng dẫn” 

B2. Mở tài khoản Gmail để đặt lại mật khẩu ONE mới

– Đăng nhập vào email của bạn, mở “Hộp thư đến (Inbox)” từ tập đoàn có tiêu đề “Reset Password”

– Bấm đường link màu xanh “Link to reset credentials”

– Trang web mới mở ra cho phép bạn thiết lập lại mật khẩu mới, nhập các thông tin theo hướng dẫn bên dưới

B3. Kiểm tra lại bằng cách đăng nhập tài khoản OneCoin với mật khẩu mới
– Quay trở lại đường link ban đầu: https://portal.oneecosystem.eu/auth/login
– Nhập địa chỉ email và mật khẩu mới. Click “Sign in” để truy cập