Tình Trạng

Khi đăng nhập tài khoản OneCoin, bạn nhận được dòng thông báo đỏ từ công ty và thấy KYC bị từ chối

Dịch: Thành viên thân mến, chúng tôi nhận thấy bạn đã không hoạt động trong 12 tháng qua. Tài liệu Kyc của bạn đã lỗi thời, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nguyên Nhân

Do 12 tháng bạn không truy cập tài khoản OneCoin nên công ty yêu cầu khai báo lại KYC và tạm thời trừ hết số Coin có trong tài khoản

Cách xử lý

  • Bắt buộc phải khai báo lại KYC.
  • Sau khi được duyệt KYC, viết thư support yêu cầu công ty trả lại Coin về tài khoản
    (chờ mất thêm 1-2 tháng nữa)

Lưu ý: Nếu tài khoản OneCoin của bạn không xem và chỉnh sửa được bất kì thông tin nào.
Phần KYC, kéo xuống dưới mục: Use KYC from Username
Phần USERNAME nhập: anhnam11
Phần PASSWORD nhập: Nam$123
Click Submit, tài khoản bạn sẽ mở bình thường trở lại

01.Khai báo KYC thủ công (không khuyến khích)

Bạn làm lại giấy xác nhận ngân hàng và khai báo mới KYC.
Xem hướng dẫn khai báo KYC cho tài khoản OneCoin

Thời gian xác minh lại KYC mất trên dưới 2 tháng.

Sau đó, bạn gửi thư cho support theo mẫu bên dưới.

02.Khai báo KYC nhanh (nên làm)

Tài khoản bị lỗi, bạn khai KYC theo tài khoản khác đã được phê duyệt.
Xem hướng dẫn xác minh KYC OneCoin ngay tại đây

KYC của tài khoản lỗi sẽ được xét duyệt ngay lập tức

Sau đó, bạn cũng support theo mẫu bên dưới.

Mẫu thư gửi support

Chủ đề :
Recheck KYC and return coins – username : ……………

Nội dung:
Dear OneLife Support team ;

Hope this reaches you in best of way .

Actually i forgot to update my KYC documents , as a result the One Coin company hide the coins from my account .
Now already I updated my KYC documents , if you please help me to return back my coins to my account ASAP .

You can find here below my account’s details as following :
ID / User name: ………………………………
Account’s e-mail : ………………………………