Điều kiện để đăng kí mới tài khoản OneCoin
– Trên 18 tuổi
– Có tài khoản email (gmail, hotmail, yahoomail, icloud,….)
– Có đường link của người giới thiệu dạng:
https://portal.oneecosystem.eu/auth/register?sponsorAccountId=xxxxx
(trong đó xxxxx là mã số # hoặc id/username người giới thiệu)
– Không thuộc 1 trong các quốc gia bị cấm sau:
Afghanistan, America Samoa – US jurisdiction, Belize, Cuba, Guam – US jurisdiction, Iran, Islamic Republic of Iraq, North Korea, Northern Marian Islands- US jurisdiction, Puerto Rico – US jurisdiction, South Sudan, Syria, United Arab Emirates, United States, United States Minor Outlying Islands, Virgin Islands US, Italy

Cách Tạo Mới Hồ Sơ Tài Khoản OneCoin Bằng Địa Chỉ Gmail
– Truy cập đường link của người giới thiệu

Nếu chưa có NDT có thể đăng kí trực tiếp dưới link công ty Việt Nam DealShaker có username: “vietnam01” , mã số #2922 do chị Mai Loan quản lý:
https://portal.oneecosystem.eu/auth/register?sponsorAccountId=vietnam01
Hoặc: https://portal.oneecosystem.eu/auth/register?sponsorAccountId=2922

– Nhập thông tin theo hướng dẫn
Email Address: Địa chỉ gmail
Account nickname: đặt tên gợi nhớ viết liền, không dấu có thể là kí tự, chữ số hoặc kết hợp cả 02. Yêu cầu nickname là duy nhất không được trùng với người khác
Password: Mật khẩu tài khoản OneCoin
Confirm Password: Nhập lại mật khẩu tài khoản OneCoin
First name: Họ
Last name: Đệm và Tên
Country: Đất nước, chọn Vietnam nếu bạn ở Việt Nam
Mobile Phone: Số điện thoại di động (Chọn +84 nếu đầu số Việt Nam)
I am 18 years of age or older  – Tôi đủ 18 tuổi
I want to become a registered IMA – Tôi muốn đăng kí trở thành IMA
Send me updates, special offers and training by email – Gửi tôi thông tin cập nhập, ưu đãi đặc biệt và đào tạo qua email


– Sau khi điền hết thông tin và tích 3 tùy chọn, ấn “Sign up” để đăng kí

– Một thông báo màu xanh hiển thị chúc mừng bạn đã đăng kí thành công hồ sơ tài khoản OneCoin mới


– Truy cập địa chỉ gmail, vào phần “Hộp Thư Đến”, mở thư vừa nhận của tập đoàn có tiêu đề “Update Your Account”

– Bấm vào đường link màu xanh “Link to account update”

– Bấm tiếp “Click here to proceed” để xác nhận địa chỉ email

– Xuất hiện thông báo tài khoản OneCoin mới của bạn đã được cập nhập vào trong hệ thống

– Quay trở lại đường link đăng nhập tài khoản portal.oneecosystem.eu , nhập địa chỉ email và mật khẩu vừa tạo để kiểm tra

– Đăng nhập thành công, NDT sẽ thấy giao diện giống như phía dưới