Video Onecoin

[Thuyết minh] Dr. Ruja công bố kế hoạch IPO OneCoin

[Thuyết minh] Dr. Ruja công bố nền tảng DealShaker Merchant

[Phụ đề] Phỏng Vấn Dr Ruja Ignatova

[Phụ đề] Sự kiện tại Thailand 01/10/2016

OneCoin – Phương Thức Thanh Toán của Tương Lai

[Phụ đề] OneCoin là gì ?